Lotorpsmetoden bygger på traditionell massage och är en massageteknik som inriktar sig på behandling av in- och utandningsmuskulaturen. Syftet med metoden är att behandla olika andningsproblem genom att lära personen att andas på ett anatomiskt riktigt sätt.

Hjälper mot andningsproblem

Lotorpsmetoden är mycket effektiv på personer med hosta, doft- eller parfymallergi eller astmaliknande åkommor. Metoden kan även användas på personer med riktig astma och KOL-patienter. Dessa blir dock inte symtomfria men kan få en ökad livskvalitet eftersom Lotorpsmetoden maximerar syresättningen.

Behandling

Vi börjar med en hälsojournal och ser när symtomet har uppkommit. Ofta brukar det vara stress, en traumatisk händelse eller en olycka som har triggat igång allergin eller astman. Sedan mäter vi PEF (Peak Expiratory Flow) där vi ser hur mycket luft som kommer ut ur lungorna. Därefter mäter vi omkretsen på bröstkorgen och ser vad som händer när personen tar ett djupt andetag.

Nu börjar själva behandlingen som går ut på att släppa på alla in- och utandningsmuskulaturer i kroppen, det vill säga muskulaturen i ryggen, bröstet, mellan revbenen med mera.

Andningsövningar

Under behandlingen får personen göra andningsövningar för att lära sig andas rätt. Många använder för mycket bröst- eller magmuskulatur när de andas. Det optimala är att personen får en bra rörelse just runt bröstryggen, alltså ett mellanläge. Inte bara mage eller bröst, utan dessa kommer med i rörelsen på köpet.

Efter behandlingen ger vi hemövningar som ska göras var dag. Det är viktigt att övningarna görs varje dag, annars får behandlingen ingen effekt.

Effektivt

Många personer med de åkommor som har beskrivits ovan har blivit så bra att de drastiskt kunnat minska på medicineringen, ja en del har till och med sluta medicinera helt och hållet.

Läs mer om Lotorpsmetoden och forskning kring det på www.lotorpsmetoden.se